Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti FOTBAL BEZ HRANIC Česko-německá fotbalová škola, z.s., se sídlem U Jezírka 407/3, 35101 Františkovy Lázně, IČ: 26632365, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 3773 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
1.1 Registrace uživatelského účtu
 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • fakturační adresu;
 • dodací adresu;
 • historii objednávek.

1.1.1 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zřízení a administrace uživatelského účtu a nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

1.1.2 Souhlas udělujete na dobu 3 let a to za účelem. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.

1.2 Přihlášení k odběru e-mailových obchodních sdělení
 • emailovou adresu

1.2.1 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení

1.2.2 Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

1.3 Odbavení objednávek e-shopu
 • jméno, příjmení
 • jméno, příjmení zákonného zástupce
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • telefonní číslo pro případ nouze
 • adresu/sídlo
 • název klubu
 • jméno, příjmení hráče
 • pohlaví hráče
 • datum narození hráče
 • výšku hráče

1.3.1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

1.3.2 Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

1.4 Kontaktní formulář
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

1.4.1 Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem komunikace s návštěvníkem stránek

1.4.2 Souhlas udělujete na dobu 3 let.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@dtfs.de.
4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky dtfs.de, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení zasláním dopisu,emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.